[mailto:info@verkeersschoollinne.nl]
[./contact.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
  
Privacy Statement
Verkeersschool Linne
2 juni 2018

Verkeersschool Linne hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen wij u duidelijke informatie geven over hoe onze verkeersschool omgaat met uw persoonsgegevens. Verkeersschool Linne houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt:
  • Op het inschrijfformulier vragen wij slechts naar díe persoons-gegevens die noodzakelijk zijn voor het verloop van de theoretische en praktische opleiding.
  • Op de vorderingenkaart staan slechts die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het verloop van praktijkopleiding.
  • Op ons formulier ‘voorbeeld gezondheidsverklaring’ vragen wij naar medische gegevens. Deze vragen zijn niet inhoudelijk, maar slechts met ja/nee te beantwoorden. Wij laten u deze verklaring invullen om te bepalen of we veilig met u kunnen starten en op welk moment u bij het CBR de originele gezondheidsverklaring in moet dienen.
 • Uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk;
 • Uw persoonsgegevens slechts in papiervorm bewaren en op een plaats die voor niemand anders toegankelijk is dan de eigenaren van Verkeersschool Linne;
 • Passende organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Als Verkeersschool Linne zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft recht op inzage en verbetering.

Vragen om inzage in of om verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u richten aan:

Verkeersschool Linne
Craveld 7  6067 HH Linne
T. 0475 476 525
info@verkeersschoollinne.nl